Archive | 20. новембра 2011.

Загађивање и заштита ваздуха

Шта је то ваздух?

Који су извори загађивања ваздуха?

Које су последице?

Које мере заштите се примењују?

ПОГЛЕДАЈТЕ У СЛЕДЕЋОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ:

Загађивање ваздуха

Разлике између животињске и биљне ћелије

Биљне и животињске ћелије су еукариотске грађе.

животињска ћелија

биљна ћелија

Биљне ћелије имају

 1. ћелијски зид,
 2. пластиде и
 3. вакуоле.

 

ЋЕЛИЈСКИ ЗИД

Штити ћелију,даје јој чврстину и облик.

Грађен је од целулозе и протеина.

Има поре кроз које се врши размена материја.

грађа ћелијског зида

        

ВАКУОЛЕ

Код младих ћелија вакуоле су ситне или их нема.Кад ћелија остари ствара се једна велика вакуола.Једноћелијске животиње имају хранљиве вакуоле.

хранљива вакуола код амебе

Унутрашњост вакуоле испуњена је ћелијским сокoм

Вакуолу од цитоплазме одваја тонoпласт

Функција

 •  складиштење хранљивих материја (шећери-моно и дисахариди, органске киселине,резервни протеини)
 •   чување секундарних продуката метаболизма (алкалоиди, танини, гликозиди…)

ПЛАСТИДИ

Хлоропласти имају способност самосталног раста и деобе.Учествују у стварању ћелијских производа.Боје биљних делова зависе од пластида.

подела пластида

Грађа хлоропласта                                       

Грађа хлоропласта

 •   двојна мембрана
 •   строма
 •   сложени ламеларни систем

 

 

Функција хлоропласта                                                           

Фотосинтеза

 •   у хлоропластима се одвија процес фотосинтезе
 •   кључна органела у процесима стварања хране у биљци

*** Анимацију биљне и животињске ћелије можете погледати овде

Подела организама према броју ћелија:

 • ЈЕДНОЋЕЛИЈСКИ организми

Облик ћелије једноћелијских организама зависи од средине у којој живе и од физиолошког стања.

 • ВИШЕЋЕЛИЈСКИ организми

Ћелије се диференцирају,имају различите облике и врше различите функције а садрже исти генетички материјал и међусобно су повезане.Ћелије вишећелијских организама се групишу и граде ткива,а ткива органе.

 • Према генези и сложености разликују се:
 1. Једноставни органи(нпр.ћелије очног сочива)
 2. Сложени органи

Сложени органи грађени су од ћелија и ткива која воде порекло од 2 клицина листа,а чине паренхим и строму.

ПАРЕНХИМ чини епител слузокоже и паренхиматозни део дигестивног, респираторног система…

СТРОМА(интерстицијум) састоји се од везивних ћелија,влакана,крвних и лимфних судова,нервних влакана…